FAQ – Frågor och svar om Samarin

 

När ska jag använda Samarin?

När du har sura uppstötningar och halsbränna.

Kan man ta Samarin om man är gravid eller ammar?

Ja. Samarin är ett läkemedel som kan användas både av gravida och ammande.

Vad är halsbränna?

Halsbränna kan uppstå när surt maginnehåll läcker upp i matstrupen. Läckaget beror på att övre magmunnen inte kan hålla tätt. Det känns ibland som en smärta bakom bröstbenet (men utan strålande känsla). Vad som orsakar besvären skiljer sig åt från person till person. Vanliga orsaker anses dock vara  stress samt vad, hur när och hur mycket man äter och dricker.

Hur verkar Samarin?

Samarin är syraneutraliserande d v s det höjer pH-värdet.

Vad är doseringen för Samarin?

Samarin kan användas av vuxna och barn över 12 år.

Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor.

Brustabletter

1 brustablett vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Tabletten löses i ett glas vatten.

 

Dospulver

1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa färdigt.

 

Tuggtabletter

1-2 tuggtabletter Samarin Antacid Mint vid behov, dock högst 12 tuggtabletter dagligen. Tabletten eller tabletterna bör tuggas väl.

Hur länge kan man ta Samarin?

Samarin är till för tillfälliga besvär. Om besvären fortsätter i över två veckor efter påbörjad behandling bör läkare uppsökas.

Finns det några biverkningar?

Brustablett, dospulver och tuggtablett

Liksom flertalet läkemedel kan Samarin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Gällande brustablett och pulver kan innehållet av tartrat i sällsynta fall verka milt laxerande. Kontinuerlig användning av stora doser Samarin Antacid Mint kan leda till gastrointestinala besvär som förstoppning eller diarré.

 

Kan man kombinera Samarin Antacid mint med andra läkemedel för halsbränna och sura uppstötningar?

Vill du komplettera/ kombinera Samarin Antacid Mint med andra läkemedel bör du tala med din läkare först.

Kan jag lösa Samarin i något annat än vatten?

Vi rekommenderar att du använder vatten när du löser Samarin. Samarin kan lösa sig i andra vätskor men det är ej studerat hur andra vätskor påverkar Samarins effekt när det gäller att behandla halsbränna och sura uppstötningar.

Vilken temperatur ska vattnet ha när man löser Samarin?

Samarin löser sig snabbast i rumstempererat vatten, men är lite friskare att dricka i kylt vatten, det tar bara lite längre tid för Samarin att lösa upp sig. För varmt vatten kan göra att Samarinet bubblar kraftigt och skummar över.

Vad beror det på om Samarin inte bubblar?

Det kan bero på att förpackningen är skadad. Då kan fukt reagera med Samarin och eventuellt påverka effekten.

Ibland är det vita rester kvar i glaset. Ska jag inta dem också?

Nej. När du låtit Samarin bubbla färdigt är den verksamma delen av Samarin upplöst i vattnet du dricker.

När ska Samarin inte användas?

Personer med nedsatt njurfunktion bör inte ta Samarin Antacid Mint. Inte heller bör personer som står på natriumfattig kost ta Samarin Antacid Mint på grund av natriuminnehåll.

Innehåller Samarin laktos?

Nej

Innehåller Samarin aluminium?

Nej

På vilket sätt skiljer sig Samarin Antacid Mint från övriga Samarin?

Samarin Antacid Mint är inte ett fruktsalt. Samarin Antacid Mint är en s k antacid som är en kombination av magnesium och kalciumkarbonat som binder saltsyra, precis som övriga Samarin.

Vad innebär det att Samarin är ett godkänt naturläkemedel?

Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung. De verksamma beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade.

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för egenvård vilket innebär att de skall användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. För naturläkemedel krävs en god tillverkningskvalitet och godtagbar säkerhet. Dessutom skall det finnas undersökningar eller annan dokumentation som stöder att naturläkemedlet traditionellt används för de besvär som man skriver på förpackningen och gör reklam för.

Vad ska man göra om man tagit för stor dos?

Om du får i dig för stor mängd av preparatet kontakta alltid Giftinformationscentralen, läkare eller sjukhus på telefonnummer 112.