Samarin för vardagens besvär

Samarin är ett godkänt naturläkemedel och säljs i dagligvaruhandeln och på apotek. En välkommen nyhet är Samarin 6-pack som är enkel att ta med i fickan eller väskan för att ha till hands när du behöver det.

Halsbränna och sura uppstötningar kan verkligen göra tillvaron sur för många. Besvären kan variera från dag till dag. Det är vanligt med denna typ av besvär men det innebär inte att du behöver acceptera obehaget. Däremot behöver du inte acceptera obehaget.

För muspekaren över respektive produkt för att läsa mer om innehåll och dosering.

Läkemedelsfakta om Samarin

 

Vad är Samarin och vad används det för?

Ett receptfritt egenvårdsmedel. Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar. Syraneutraliserande.

Innan du tar Samarin

Ta inte Samarin

  • om du är allergisk (överkänslig ) mot något av innehållsämnena.
  • Var särskilt försiktig om du har nedsatt njurfunktion.

Intag av andra läkemedel

Intag av Samarin kan påverka upptaget av järn samt effekten av vissa andra läkemedel t ex vissa antibiotika och medel för behandling av epilepsi. Därför bör inte Samarin och dessa läkemedel intas samtidigt. Ytterligare interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerat.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Viktig information om några av Samarins innehållsämnen

P g a sitt natriuminnehåll är Samarin brustabletter och Samarin pulver inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost. Har du nedsatt njurfunktion bör du tala med din läkare innan du tar Samarin Antacid Mint tuggtabletter, som innehåller kalcium och magnesium.

Doseringsinformation

Samarin kan användas av vuxna samt barn över 12 år.

Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

Doseringsformer

Brustabletter

1 brustablett vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Tabletten löses i ett glas vatten.

Dospulver

1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa färdigt.

Tuggtabletter

1-2 tuggtabletter vid behov, dock högst 12 tuggtabletter dagligen. Tabletten eller tabletterna bör tuggas väl.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Samarin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Samarin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Innehållet av tartrat (finns ej i Antacid Mint) kan i sällsynta fall verka milt laxerande.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Hur Samarin ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Samtliga beredningsformer är fuktkänsliga.

Samarin Antacid Mint tuggtabletter ska förvaras vid högst +25 grader. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


 

Innehållsdeklaration

Aktivbeståndsdel: 1dospåse à 4 g innehåller Natriumbikarbonat 2,13 g.

Halsbränna eller sura uppstötningar?

Om du får halsbränna eller sura uppstötningar kan du ta Samarin för att lindra besvären. Anledningen till denna sorts problem är ofta naturliga och tillfälliga, som till exempel mycket eller fet mat, många koppar kaffe eller stress. Har du ihållande och långvariga besvär ska du dock söka läkare.

Samarin bubblar i glaset, inte i magen

När du löser Samarin dospulver eller brustablett i ett glas vatten hör du hur det bubblar och fräser. När det tystnar är det färdigt att dricka. (Samarin Antacid är en tuggtablett.)

Syraneutraliserade

När Samarin löses upp i vatten eller tuggas, bildas ett syraneutraliserande buffertsystem.